Aktuality

Sčítanie obyvateľov ,domov a bytov v roku 2021

Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.

Informačné kanály a nástroje k SODB 2021:

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

(513) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti - YouTube

SODB2021 - Spýtali ste sa nás (FAQ) (scitanie.sk)

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? - YouTube

(513) Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube

 

 

 

 

Informácie k II. kolu celoplošného testovania na COVID - 19 v Hrachovišti, OM 157
Testovanie sa uskutoční 7.11.2020 - 8.11. 2020 od 8:00 do 20:00
8:00 – 12:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
12:00 – 12:45 Prestávka
12:45 – 17:30 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
17:30 – 18:00 Prestávka
18:00 – 20:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.
Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste. Žiadame občanov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.
Tehotné ženy, matky detí do 5 rokov a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, budú testovaní prednostne.
Poprosíme občanov, aby ak nebude vyhlásené inak dodržiavali nasledovný harmonogram podľa súpisných čísiel:
č. domu 0 - 120 v SO 8:00 - 14:00 (prestávka 12:00 -12:45)
č. domu 121 - 210 v SO 14:00 - 20:00 (prestávka 17:30 -18:00)
č. domu 211 - 280 v NE 8:00 -14:00 (prestávka 12:00 - 12:45)
č. domu 281 - 400 v NE 14:00 - 20:00 (prestávka 17:30 - 18:00)

V obci Hrachovište, na OM 157, bolo v dňoch 31. 10.2020-1.11.2020 otestovaných 530 ľudí, z toho 11 bolo pozitívnych.

Obec Hrachovište oznamuje občanom, že odberné miesto pre celoplošné testovanie na COVID 19 sa otvorí o 10:00 hod
 
Občanom, ktorým sa nepodarí kvôli dnešnému neskoršiemu začiatku dodržať svoj časový harmonogram testovania (podľa súpisných čísiel) ,
bude samozrejme umožnené prísť aj v inom čase určenom na testovanie.

Obec Hrachovište oznamuje občanom, že vzhľadom k doposiaľ nepridelenému zdravotnému personálu,

sa celoplošné testovanie na COVID 19 v Hrachovišti nezačne v stanovenom čase, t. j. o 7:00 hod.

O začiatku testovania Vás budeme informovať