Irich Gablech oslavil sté narozeniny a převzal generálskou hodnost Dnem Imricha Gablecha by se mohl zvát 4.listopad 2015, kdy se válečný veterán dožil 100. narozenin. Oslavil je v havlíčkobrodské nemocnici, kde se v současné době léčí. K významnému životnímu jubileu mu přišlo poblahopřát mnoho gratulantů, významných osobností, zástupců ministerstev, polského velvyslanectví, a nechyběli mezi nimi ani zástupci radnice v čele se starostou Janem Teclem. Imrich Gablech patří mezi poslední československé letce, kteří byli za druhé světové války příslušníky jednotek RAF – britského Královského letectva. Plukovníka Gablecha navrhlo Ministerstvo obrany na povýšení do hodnosti generála. V zastoupení prezidenta ČR povýšil Imricha Gablecha do první generálské hodnosti náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky v Den válečných veteránů 11. 11. Hodnost mu byla předána 16.11. v havlíčkobrodské nemocnici.
Válečný pilot Imrich Gablech v minulosti zažil mnoho těžkých chvil. Při čtení jeho knihy „Hallo, airfield-control, go ahead“ chvílemi tuhne krev v žilách. Za války se dostal do mnoha zemí – byl při tom, když Hitler zaútočil na Polsko, dostal se do zajetí Rudoarmějců a dva roky strávil v pracovních táborech na Sibiři. Osud ho zavál i do Velké Británie, kde se kvůli špatnému zdravotnímu stavu musel rekvalifikovat na letového kontrolora. Po válce byl kontrolorem na Ruzyni, odkud byl převelen do Havlíčkova Brodu, kde se stal velitelem letiště i celého útvaru. Po komunistickém převratu byl jako zrádce z armády propuštěn a protloukal se v dělnických profesích. Několikrát skončil ve vězení. Celé vyprávění o jeho životě najdete v listopadovém čísle Havlíčkobrodských listů z roku 2008. Najdete je na www.muhb.cz/havlickobrodske-listy na straně 4.

Imrichu Gablechovi se nakonec dostalo uznání ve formě mnoha ocenění. Je držitelem sbírky domácích i zahraničních vyznamenání a medailí, například Ceny Paměti národa, omandérského kříže za zásluhy Polské republiky, Pamätné medaile ministra obrany Slovenské republiky a mnoha dalších. Je čestným občanem Havlíčkova Brodu. V roce 2009 se dočkal nejvyššího státního vyznamenání – prezidentem Václavem Klausem mu byl propůjčen řád Bílého lva.