Počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu: 704

Priemerný vek obyvateľov: 40,6 rokov

Počet mužov: 349

Počet žien: 355