Aktuality


Obec Hrachovište upozorňuje občanov, že vývoz komunálneho odpadu, sa napriek tomu, že bol túto stredu, uskutoční podľa platného kalendára vývozu smeti aj budúcu stredu t. j. 6. mája. Po tomto vývoze, bude prebiehať vývoz zasa v dvojtýždňových intervaloch, každú druhú stredu,ako je zaužívané. Presne ako je to vo vašom kalendári vývozu platnom na rok 2020. Upozorňujeme len pre prípad, že by ste sa neriadili kalendárom, ale už automaticky rátali s tým, že vývoz sa uskutoční každú druhú stredu.

Združenia miest a obcí Slovenska zverejňuje tieto informácie o Covid-19

Mimoriadne informácie - Covid-19 (Corona)

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň.
Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.