Aktuality

Obec Hrachovište oznamuje občanom, že dňa 20. decembra, t. j. v pondelok o 14:00 hod sa v kultúrnom dome uskutoční očkovanie vakcínou Pfizer.
Očkovať sa bude treťou dávkou, ale aj prvou a druhou dávkou. Očkovať sa môžu občania od 12 rokov.
Záujemci o očkovanie sa môžu prihlásiť na obecnom úrade telefonicky, alebo osobne. Na očkovanie si treba priniesť OP,
preukaz zdravotnej poisťovne a vypísané 2 tlačivá, ktoré nájdete v linku pod týmto príspevkom. Kto nemá možnosť si tlačivá vytlačiť doma, môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Dňa 24.25.26. septembra 2021 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do veľkoobjemového kontajnera je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať: nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.

Oznam TVK
Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú občanom, že zajtra
10. júna v čase od 8:00 hod do 14:00 hod bude z dôvodu poruchy odstavená dodávka pitnej vody v časti od požiarnej zbrojnice smer "Dlhých kút" až na družstvo.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.
Obec Hrachovište oznamuje občanom, ktorí absolvovali v Hrachovišti prvé kolo očkovania vakcínou Pfizer,
že druhé kolo sa uskutoční dňa 17.6.2021 od 14:00 hod v kultúrnom dome.
Prineste si prosím so sebou občiansky preukaz, preukaz zdravotnej poisťovne a vyplnené nasledovné tlačivo:
 
Očkovanie sa týka len tých osôb, ktoré sa dňa 20.5.2021 vakcínou Pfizer v Hrachovišti zaočkovali.

Obec Hrachovište oznamuje občanom,že testovanie na Covid-19 sa uskutoční dňa 15.5.2021 t.j.v sobotu,v čase od 8:00 hod do 13:00 hod v kultúrnom dome bez obedňajšej prestávky.