Pekné veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a pokojom a veľa zdravia želá starosta obce a zamestnanci OcÚ ?

istockphoto 160593094 612x612

gulasparty003Dňa 29. 6. 2008 sa uskutočnila guláš párty na futbalovom ihrisku.

maj 1Vážený občania, dňa 30.apríla.2008 o 18:30 poriadajú pre občanov dobrovoňý hasičský zbor Hrachovište a firma IPM Plast tradičné stavanie mája pred KD. Podujatie bude pokračovať ľudovou veselicou v KD do 24:00 hod O občerstvenie je postarané. Hlavným sponzorom podujatia sú ako tradične firma IPM Plast majiteľ (p. Gablech Peter a Perniš Miroslav)