Pekné veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a pokojom a veľa zdravia želá starosta obce a zamestnanci OcÚ ?

istockphoto 160593094 612x612

Komora veterinárnych lekárov oznamuje majiteľom psov, že v sobotu 8. júna 2019 sa vykoná povinné očkovanie psov proti besnote.

Očkovať sa bude pri Obecnom úrade od 10:00 do 11:00.

Poplatok za očkovanie je 7 eur.

V prípade záujmu môže byť pes zaočkovaný aj proti iným infekčným chorobám a začipovaný

Obec Hrachovište Vás srdečne pozýva :

Majáles 2019

pdfvýsledky volieb do Európskeho parlamentu Hrachovište - odpis zápisnice T9.pdf

Oznam: Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu je: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Hlasovacie preukazy:

Voličovi, ktorý nebude môcť voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, vydá obec na jeho žiadosť hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  •  osobne
  •  v listinnej forme alebo elektronicky
  •  prostredníctvom splnomocnenej osob

Osobne môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

V listinnej forme môže volič požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu tak, aby jeho žiadosť bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb.

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí.

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou "DO VLASTNÝCH RÚK" na adresu trvalého pobytu, alebo na inú korešpondenčnú adresu uvedenú voličom v žiadosti, najneskôr tri pracovné

dni od doručenia žiadosti.

Oznam: Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka okrskovej volebnej komisie je : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Informácia pre voliča SK.docx

Informácia pre voliča EN.docx