Aktuality

vystava001„Šikovné ruky našich občanov“, ktorú zorganizovala aktívna ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Cieľom výstavy bolo prezentovať práce hrachoviských občanov. Vystavovali sa prekrásne ručné výšivky- obrusy, obrúsky, obrazy, ručne pletené a háčkované dečky, oblečenie pre malých i veľkých. Tiež bol vystavený sortiment plodov našich záhrad a sadov, ako kvety, zelenina,ovocie a aranžovanie dekorácií zo sušených kvetov. Za úspech výstavy patrí poďakovanie Všetkým, ktorí sa na jej realizácii podieľali.Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí poskytli veľa exponátov a materiálu na vystavenie. Záujem o výstavu nás zaväzuje k tomu, aby sme v takýchto aktivitách pokračovali aj v budúcnosti. Zárukou úspechu je záujem a aktivita hrachoviských seniorov a senioriek.

gulasparty003Dňa 29. 6. 2008 sa uskutočnila guláš párty na futbalovom ihrisku.

maj 1Vážený občania, dňa 30.apríla.2008 o 18:30 poriadajú pre občanov dobrovoňý hasičský zbor Hrachovište a firma IPM Plast tradičné stavanie mája pred KD. Podujatie bude pokračovať ľudovou veselicou v KD do 24:00 hod O občerstvenie je postarané. Hlavným sponzorom podujatia sú ako tradične firma IPM Plast majiteľ (p. Gablech Peter a Perniš Miroslav)