Aktuality

Obec Hrachovište Vás srdečne pozýva na Mikulášsky večierok pre deti, ktorý sa uskutoční dňa 3. decembra o 15. hod v kultúrnom dome v Hrachovišti. Deti sa okrem sladkých balíčkov od Mikuláša, môžu tešiť na občerstvenie, tvorivé dielničky, maľovanie na tvár či detskú diskotéku. 

Mikulášsky balíček, označený menom Vášho dieťaťa, môžete priniesť  na obecný úrad už týždeň pred večierkom, najneskôr však hodinu pred začiatkom podujatia. 

View the embedded image gallery online at:
https://www.hrachoviste.sk/aktuality?start=54#sigProIdc1fdf96a13

 

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j.1920012019.pdf

Pozvánka na riadne obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční dňa 25.9.2019.pdf

Návrh kúpnej zmluvy predaj obecného pozemku Durec.pdf05/09/2019, 12:33

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať dňa 31.7.2019.pdf

Návrh zmien rozpočtu k 31.7.2019.pdf15/07/2019, 13:23

Osobný údaj - oznam.pdf

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín č. j. 58/2019.pdf13/03/2019, 07:55

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo dňa 20.3.2019 11/03/2019, 08:03

Návrh - Záverečný účet 2018.docx

Návrh kúpnej zmluvy - Ing. Stanislav Kriško.pdf13/02/2019, 11:49

 Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.pdf

Pozvánka na mimoriadne obecné zastupiteľstvo dňa 20.2.2019.odt

Schválený rozpočet na rok 2019,2020,2021.pdf

 pdfSchválená zmena rozpočtu k 30.11.2018 - návrh.pdf

docxInfolist Združenie obcí Hrachovište Vaďovce Višňové.docx25/10/2018, 13:32

 

Oznámenie:

Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce

Obstarávateľ, Obec Častkovce doručil Okresnému úradu NMnV, odboru starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušnému orgánu

štátnej správy vo veciach posudzovania vplyvov na životné prostredie oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce,

ktoré nám bolo, ako dotknutej obci zaslané, aby informovala verejnosť, kde možno do oznámenia nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné

náklady zhotoviť kópie. Oznámenie bude verejnosti prístupné najmenej 14 dní od jeho doručenia. 

 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 2/2017 ÚPN-O Častkovce" je zverejnené na webstránke: http://eia.enviroportal.sk/eia