Pekné veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a pokojom a veľa zdravia želá starosta obce a zamestnanci OcÚ ?

istockphoto 160593094 612x612


Obec Hrachovište upozorňuje občanov, že vývoz komunálneho odpadu, sa napriek tomu, že bol túto stredu, uskutoční podľa platného kalendára vývozu smeti aj budúcu stredu t. j. 6. mája. Po tomto vývoze, bude prebiehať vývoz zasa v dvojtýždňových intervaloch, každú druhú stredu,ako je zaužívané. Presne ako je to vo vašom kalendári vývozu platnom na rok 2020. Upozorňujeme len pre prípad, že by ste sa neriadili kalendárom, ale už automaticky rátali s tým, že vývoz sa uskutoční každú druhú stredu.