Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky zverejňuje tieto opatrenia s účinnosťou od 30.3.2020:

pdfOpatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia