Starosta obce a zamestnanci obecného úradu Hrachovište

Vám želajú šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov

a úspešný štart do nového roku 2017