Sčítanie obyvateľov ,domov a bytov v roku 2021

Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vyplýva obci zabezpečiť v spolupráci so ŠÚ SR propagačnú kampaň na svojom území.

Informačné kanály a nástroje k SODB 2021:

Informatívne video SODB 2021 on Vimeo

(513) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - Klik k lepšej budúcnosti - YouTube

SODB2021 - Spýtali ste sa nás (FAQ) (scitanie.sk)

Kto pomôže obyvateľom pri sčítaní? - YouTube

(513) Čím bude výnimočné sčítanie v roku 2021? - YouTube