Spojením českých krajín, Slovenska a neskôr Podkarpatskej Rusi bola utvorená Československá republika. Bieda sa nezmenšila a vysťahovalectvo najmä do Ameriky naďalej pokračovalo. Zásobovacie ťažkosti pretrvávali. Petrolej, mydlo, soľ a cukor boli len na lístky. Slovenský národný život sa začal prudko rozvíjať aj za pomoci českej inteligencie. Pre Hrachovište to znamenalo školské vyučovanie v slovenčine, rozvoj politického a spolkového života. Až v roku 1921 sa situácia normalizovala. Zdrojom obživy obyvateľov obce boli polia, ktoré však nestačili uživiť všetkých. Preto sa v letných mesiacoch dedina vyľudnila a občania išli do výžinku pracovať na polia bohatších gazdov a veľkostatkárov v okolí Trnavy, Hlohovca a Topoľčian. V zimných mesiacoch sa v mnohých domácnostiach zaoberali tkaním plátna. Bieda a nezamestnanosť kráčali ruka v ruke. Väčšina hrachovištských nezamestnaných odmietala podporné lístky, takzvané žobračenky a vlastnoručným podpisom potvrdili, že chcú radšej pracovať. Preto sa organizovali núdzové práce, najmä lámanie kameňa na cesty, aby sa nezamestnaným pomohlo. Nezamestnanosť sa prechodne znížili počas výstavby železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Veselí nad Moravou. Prevádzka na trati začala v roku 1929. Zastávka v Hrachovišti bola vybudovaná v roku 1937. Predtým sa predstavenstvo obce tvrdo stavalo proti canadian pharmacy vybudovaniu zastávky, ako aj nákladnej stanice, najmä gazdovia, ktorí nechceli prísť o svoje role. Podobný postoj zaujali predstavitelia obce aj k výstavbe meštianskej školy, ktorú nakoniec postavili v Krajnom. V roku 1929 napadlo veľa snehu a udreli silné mrazy až 34 stupňové. Vtedy vymrzlo veľa ovocných stromov. Krajinský úrad sa obával, že príde norvasc online povodeň a preto museli Hrachovišťania do 48 hodín vyrúbať všetky stromy v potokoch, ktoré by mohli prekážať odtoku vody. Našťastie žiadna povodeň sa nekonala. V jubilejnom desiatom roku jestvovania Československa sa konali v Hrachovišti veľké oslavy, lampiónový sprievod obcou, zábavy, cvičenie hasičov a podobne. Na Studienkach vtedy vysadili 60 čerešní Napriek tomu, buy lioresal online že väčšina obyvateľov trpela nedostatkom peňazí uživili sa v Hrachovišti tri obchody. Boli to: Leopold Feldbauer (obchodník a krčmár), Medo za Lávkou (obchod, krčma, kolkáreň) a arizona state of pharmacy „Mozoláčka“ (obchod, krčma). Po odchode Feldbauera z obce, prevzal obchod Milan Bustín. V obci boli aj tri mlyny. Pod pieskami Bacharov ( neskôr Mramúchov), krorý mal aj pílu, mlyn Rieckych (neskôr Lobotkov) a mlyn Mosného. Žiaľ v rokoch 1955 – 1960 všetky mlyny zlikvidovali. V apríli 1931 bolo založené Úverové družstvo a jeho predsedom sa stal Adam Kolník. Neskôr sa stal aj predsedom Potravného družstva, ktoré vzniklo 12. decembra 1937. Po nástupe Hitlera k moci sa situácia značne vyostrila. Fabriky v okolitých mestách sa začali orientovať na zbrojnú motrin výrobu a začala sa stavať aj nová cesta z Trenčína do Nového buy viagra pack Mesta nad Váhom. Pre Hrachovišťanov sa tak objavili nové pracovné príležitosti. Voľby v lete 1938 predchádzali neobvyklé prípravy a agitácia. V Hrachovišti bolo odovzdaných 499 platných hlasov, z ktorých najviac získala Hlinkova slovenská ľudová strana – 249. Napätá situácia dosiahla svoj vrchol v mobilizácii v septembri 1938. Po vyhlásení autonómie Slovenska 6. októbra 1938 museli príslušníci českej národnosti opustiť Slovensko. Časť Hrachovišťanov toto vyháňanie odsudzovalo, ale našli sa aj takí, ktorí ich išli zato udať. Dvaja Hrachovišťania boli preto odsúdení na dva týždne väzenia, alebo peňažitú pokutu. Keďže peniaze nemali, chceli si trest odsedieť vo väzení. A tak sa prihlásili u vedúceho okresného úradu, ktorý bol českej národnosti a tiež sa musel v najbližšej dobe zo Slovenska vysťahovať. Povedal, že by bolo od neho nečestné, keby ich nechal sedieť vo väzení dva týždne a tak pokutu zaplatil radšej sám. Odsúdenci sa na prekvapenie ich rodín, večer vrátili. Veľkou udalosťou bolo pre Hrachovišťanov, keď tu 17.decembra 1938 umiestnili v potravinovom družstve prvý rádioprijímač. Občania z celej dediny chodili potom pravidelne počúvať správy, ale i rôzne iné vysielania. Hneď na druhý deň 18. decembra 1938 sa konali v Hrachovišti voľby, v ktorých sa mali občania vyjadriť k jednotnej kandidátke do Slovenského snemu. Všetkých 521 voličov s kandidátkou súhlasilo. Boli to prvé voľby, ktoré prebehli bez búrlivých diskusií, náboženských alebo politických štvaníc a ohovárania.