Aj toto podujatie je neodmysliteľnou súčasťou predvianočného obdobia v našej obci. Pravidelne sa koná v kultúrnom dome. Tento rok Mikuláš prišiel o trošku skôr, v sobotu 3. decembra o 16- hodine. Toto milé podujatie zorganizovala ZO JDS v Hrachovišti.

Mikuláš si pozrel program, ktorý si preňho pripravili deti z našej obce, ba i z blízkeho okolia. Deti svojou účasťou prišli podporiť aj ich blízky, či už to boli rodičia, súrodenci alebo aj starí rodičia.
Deti si za svoj program vyslúžili potlesk od publika a keďže sa veľmi páčil aj Mikulášovi, obdaroval ich balíčkami, pri ich rozdávaní mu usilovne pomáhali aj dvaja čertíci.
Potom nasledovala úžasná diskotéka na ktorej sa všetci prítomní vyšantili a po jej skončení odchádzali spokojní a usmiaty do svojich domovov.
Všetkým, ktorí toto casino online stretnutie s Mikulášom zabezpečili, patrí úprimná vďaka.

za organizačný tím: Ľ. Urbančíková
ZO JDS