1. Po Jánovi Mologyi, ktorý odišiel do Brezovej nastúpil Ján Mucha – z Krajného odišiel do Piešťan, kde aj zomrel
2. Juraj Böjtös – zomrel v Krajnom r. 1833
3. Anton Lözenczy
4. Martin Tubay – zomrel v Mestečku r. 1849 na choleru
5. Andrej Rusnyak, v Krajnom bol kňazom od r. 1844 do r.1847
6. Štefan Michalek 1847 – 1849
7. Pavel Vítěz od r. 1849 – 1857 ako vaďovský farár spravoval aj faru v Krajnom. Pri príležitosti kanonickej vizitácie dňa 6.7.1857 je kostol v Hrachovišti povýšený na farský kostol a Krajné je k nemu pridružené ako filiálka.
8. Karol Kanovich 1857 – 1873
9. Jozef Hegzi 1874 – 1899
10. Pavol Ernaysi 1899 – 1906
11. Jozef Heves 1906 – 1914
12. Celestin Kubica 1908 – 1914
13. Anton Lang 1914 – 1925
14. Ludevít Meszároš 1925 – 1930
15. František Masár 1930 – 1932
16. Dr. Štefan Makkay 1932 – 1939
17. Vilát Cvičela 1939 – 1944
18. Rudolf Garay – kaplán v Čachticiach zastupoval cez frontu 1945
19. Štefan Hudec 1945 – 1947
20. Viktor Krogman 1947 – 1949
21. František Tihanyi 1949 – 1951 po jeho odchode zastupoval čachtický kaplán
22. Ján Husár 1952 – 1956
23. František Žák
24. Emil Mercek 1956 – 1968
25. Vendelín Kubíček 1968 – 1975
26. Jozef Cíganek 1975 – 1976
27. páter Metod Janovský 1976 – 1981
28. Jozef Labude 1981 – 1985
29. Jozef Chudý 1985 – 3 mesiace
30. Jaroslav Špetko – turanský kňaz zastupuje 1986 – 1987
31. Metod Krištofík 1987 – 1988
32. Jaroslav Špetko 1988 – zastupuje
33. Ján Košč 1996 – 1999(Čachtice)
34. Vendelín Pleva 1999 – 2000 (Stará Turá)
35. Blažej Čaputa 2000 – 2002 (Bzince pod Javorinou)
36. Irenej Ciutti 2002 –