Organizácia bola založená 13.3.2004. Prvého sedenia sa zúčastnilo 52 členov bol zvolený dvanásť členný výbor.
Členov nám stále pribúda v tejto dobe máme 68 členov.

Naša organizácia sa aktívne zapojila do diania v našej obci . Staráme sa o okolie pomníka padlých hrdinov ako aj o Dom smútku. Pravidelne poriadame guláš párty spojenú so súťažou v krájaní slížov. Túto akciu poriadame aj s Úniov nevidiacich a slabozrakých z Nového Mesta nad Váhom.

Poriadame zájazdy na záhradkársku výstavu v Trenčíne ako i na jazdu Kráľov. Taktiež robíme výstavy plodov našej záhrady a ručných prác. Ďalej poriadame Mikulášsky večierok a naše tradičné prednovoročné posedenie.
V roku 2007 sme si založili družbu s Jednotou dôchodcov v Krajnom. Spolu usporiadavame posedenia – výjazdy a opekačky kde nám je vždy veselo.
V roku 2005 sme si založili spevácku skupinu Hrachovienka, ktorá spríjemňuje naše podujatia. Chodíme aj 2x do týždňa cvičiť. Cvičíme už 4 roky. Máme aj svoju vývesnú tabuľu v parčíku pri pošte.