Pekné veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a pokojom a veľa zdravia želá starosta obce a zamestnanci OcÚ ?

istockphoto 160593094 612x612

Dňa 8.9.10. apríla 2022 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do veľkoobjemového kontajnera je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať: nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.

i 6616074

Petícia za referendum - Bližšie k vám
Združenie miest a obcí Slovenska začína s celoslovenskou petíciou, ktorej výsledkom má byť úspešné referendum o zmene Ústavy SR. Tak, aby bol počet volebných obvodov pre parlamentné voľby rovnaký, ako je počet samosprávnych krajov. Touto zmenou získame všetko to, čo nám doposiaľ chýba. Zmeníme systém tak, aby pôsobenie v parlamente nebola stáž pre tých, čo získali dobré miesto na kandidátnej listine, ale práca pre tých, ktorých si zvolíme v regiónoch. Chceme dosiahnuť previazanosť parlamentu s regiónmi a zníženie regionálnych rozdielov. Máme tu regióny bez vodovodov, kanalizácie, bez vody, absentuje koordinovaný rozvoj mestských sídiel a vidieckych oblastí vrátane systémového prístupu k obslužnosti územia, dostupnosti služieb a dopravnej infraštruktúre.
Petíciu za referendum môžete podpísať v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách obce.
Viac informácií nájdete tu:
Obec Hrachovište oznamuje občanom, že dňa 20. decembra, t. j. v pondelok o 14:00 hod sa v kultúrnom dome uskutoční očkovanie vakcínou Pfizer.
Očkovať sa bude treťou dávkou, ale aj prvou a druhou dávkou. Očkovať sa môžu občania od 12 rokov.
Záujemci o očkovanie sa môžu prihlásiť na obecnom úrade telefonicky, alebo osobne. Na očkovanie si treba priniesť OP,
preukaz zdravotnej poisťovne a vypísané 2 tlačivá, ktoré nájdete v linku pod týmto príspevkom. Kto nemá možnosť si tlačivá vytlačiť doma, môžete si ich vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Dňa 24.25.26. septembra 2021 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do veľkoobjemového kontajnera je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok (najlepšie demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do týchto kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať: nebezpečný odpad (farby, rádiá, televízory, batérie, neónové trubice, žiarovky a žiarivky, oleje), biologický odpad (tráva, konáre, lístie), plasty, papier.