i 6616074

Petícia za referendum - Bližšie k vám
Združenie miest a obcí Slovenska začína s celoslovenskou petíciou, ktorej výsledkom má byť úspešné referendum o zmene Ústavy SR. Tak, aby bol počet volebných obvodov pre parlamentné voľby rovnaký, ako je počet samosprávnych krajov. Touto zmenou získame všetko to, čo nám doposiaľ chýba. Zmeníme systém tak, aby pôsobenie v parlamente nebola stáž pre tých, čo získali dobré miesto na kandidátnej listine, ale práca pre tých, ktorých si zvolíme v regiónoch. Chceme dosiahnuť previazanosť parlamentu s regiónmi a zníženie regionálnych rozdielov. Máme tu regióny bez vodovodov, kanalizácie, bez vody, absentuje koordinovaný rozvoj mestských sídiel a vidieckych oblastí vrátane systémového prístupu k obslužnosti územia, dostupnosti služieb a dopravnej infraštruktúre.
Petíciu za referendum môžete podpísať v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách obce.
Viac informácií nájdete tu: