Prerušenie distribúcie elektriny oboznámenie verejnosti