Pekné veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a pokojom a veľa zdravia želá starosta obce a zamestnanci OcÚ ?

istockphoto 160593094 612x612

Informácie k II. kolu celoplošného testovania na COVID - 19 v Hrachovišti, OM 157
Testovanie sa uskutoční 7.11.2020 - 8.11. 2020 od 8:00 do 20:00
8:00 – 12:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
12:00 – 12:45 Prestávka
12:45 – 17:30 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
17:30 – 18:00 Prestávka
18:00 – 20:00 Vykonávanie odberov na odbernom mieste
Testovania by sa mali zúčastniť obyvatelia SR vo veku od 10 do 65 rokov veku. Neodporúča sa, aby sa testovania zúčastnili osoby staršie ako 65 rokov, ak sa pohybujú iba v domácom prostredí, či ľuďom so zdravotnými obmedzeniami – respiračné ochorenie, autisti, ľudia trpiaci onkologickým ochorením a pod., ktorí sa vyhýbajú sociálnym kontaktom. Tieto osoby bez certifikátu o testovaní sú povinní zotrvať v domácej karanténe.
Kvôli testovaniu nie je nutné sa vracať na miesto trvalého pobytu, pretože testovanie bude umožnené všetkým obyvateľom na najbližšom odberovom mieste. Žiadame občanov, aby prioritne využívali odberné miesto zriadené v obci, kde majú trvalý pobyt.
Tehotné ženy, matky detí do 5 rokov a ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, budú testovaní prednostne.
Poprosíme občanov, aby ak nebude vyhlásené inak dodržiavali nasledovný harmonogram podľa súpisných čísiel:
č. domu 0 - 120 v SO 8:00 - 14:00 (prestávka 12:00 -12:45)
č. domu 121 - 210 v SO 14:00 - 20:00 (prestávka 17:30 -18:00)
č. domu 211 - 280 v NE 8:00 -14:00 (prestávka 12:00 - 12:45)
č. domu 281 - 400 v NE 14:00 - 20:00 (prestávka 17:30 - 18:00)

V obci Hrachovište, na OM 157, bolo v dňoch 31. 10.2020-1.11.2020 otestovaných 530 ľudí, z toho 11 bolo pozitívnych.

Obec Hrachovište oznamuje občanom, že odberné miesto pre celoplošné testovanie na COVID 19 sa otvorí o 10:00 hod
 
Občanom, ktorým sa nepodarí kvôli dnešnému neskoršiemu začiatku dodržať svoj časový harmonogram testovania (podľa súpisných čísiel) ,
bude samozrejme umožnené prísť aj v inom čase určenom na testovanie.

Obec Hrachovište oznamuje občanom, že vzhľadom k doposiaľ nepridelenému zdravotnému personálu,

sa celoplošné testovanie na COVID 19 v Hrachovišti nezačne v stanovenom čase, t. j. o 7:00 hod.

O začiatku testovania Vás budeme informovať

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nové Mesto nad Váhom, vecne a miestne príslušná podľa zákona 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti,
opakovane informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných
Preto všetky chovy ošípaných - teda aj tie, ktoré chovajú čo len jeden kus ošípanej pre vlastnú spotrebu, musia byť podľa tejto legislatívy registrované.
Všetky informácie k registrácii chovov dostanete na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Nové Mesto nad Váhom na telefónnom čísle 032/2856022
Veľkoobjemové kontajnery
 
V dňoch 25.9. 2020, 26.9.2020 a 27.9.2020 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.
Do týchto kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok
( demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta), matrace, koberce a iné.
Do veľkoobjemových kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať nebezpečný a elektronický odpad
( farby , rádiá, televízory, pračky, batérie, pneumatiky, neónové trubice, žiarivky atď.) , biologický odpad , plasty, papier.
Dňa 12.9. 2020, t.j. v sobotu o 14:30 hod sa pred hasičskou zbrojnicou v Krajnom uskutoční slávnostné odovzdávanie defibrilátorov Ing. Jaroslavom Baškom, županom trenčianskeho kraja. Defibrilátori budú odovzdané DHZ Hrachovište a DHZ Krajné.
Na túto udalosť Vás srdečne pozývame.