Dňa 12.9. 2020, t.j. v sobotu o 14:30 hod sa pred hasičskou zbrojnicou v Krajnom uskutoční slávnostné odovzdávanie defibrilátorov Ing. Jaroslavom Baškom, županom trenčianskeho kraja. Defibrilátori budú odovzdané DHZ Hrachovište a DHZ Krajné.
Na túto udalosť Vás srdečne pozývame.