Veľkoobjemové kontajnery
 
V dňoch 25.9. 2020, 26.9.2020 a 27.9.2020 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery.
Do týchto kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok
( demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta), matrace, koberce a iné.
Do veľkoobjemových kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať nebezpečný a elektronický odpad
( farby , rádiá, televízory, pračky, batérie, pneumatiky, neónové trubice, žiarivky atď.) , biologický odpad , plasty, papier.