docxzámer.docx 23/10/2017

docxparcely_KN-C.docx23/10/2017, 13:03

docxoznámenie_o_začatí_schvaľovania.docx23/10/2017, 13:04

Link na oba kompletné dokumenty nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR: www.sopsr.sk/pochacachtickekarpaty