Okresný úrad, odbor civilnej obrany a OBEC Hrachovište žiadajú občanov, aby z dôvodu pretrvávajúcich horúčav a sucha šetrili pitnou vodou a nečerpali vodu z miestneho potoka