Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú občanom, že dňa 26.10 - 28.10 budú ich zamestnanci v našej obci odpisovať stavy vodomerov. Poprosíme občanov aby im sprístupnili vodovodné šachty.