wifi pre teba II plagát

Oznámenie o realizácii projektu

Názov projektu: Wifi pre Teba II
ITMS2014+: 311071CAU1
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť
Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Prijímateľ: Obec Hrachovište, Hrachovište 255, 916 16 Hrachovište
Miesto realizácie: Obec Hrachovište
Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón.

Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom

a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

  1. Externý prístupový bod č. 1 Železničná stanica
  2. Externý prístupový bod č. 2 Detské ihrisko Lipka
  3. Externý prístupový bod č. 3 Futbalové ihrisko
  4. Externý prístupový bod č. 4 Potraviny Jednota
  5. Externý prístupový bod č. 5 Potraviny PT
  6. Externý prístupový bod č. 6 Krčmička na hrachu
  7. Externý prístupový bod č. 7 Cintorín Hôrka
  8. Externý prístupový bod č. 8 Dom smútku /kostol/katolícky cintorín
  9. Externý prístupový bod č. 9 Horný koniec pri kríži
  10. Externý prístupový bod č. 10 Strakech kút

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebieha kontrola verejného obstarávania na Ministerstve dopravy a výstavby SR.

Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania, pristúpime k realizácií projektu. Verejné obstarávanie bolo podané na kontrolu 05.09.2022.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk
Riadiaci orgán – Ministerstvo dopravy a výstavby SR: www.mindop.sk
Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk