Výsledky Referenda, konajúceho sa dňa 21.1.2023 v obci Hrachovište

Počet zapísaných voličov: 535
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili: 212
Počet platných hlasov: 211
Počet neplatných hlasov: 1
Počet hlasov "ÁNO": 210
Počet hlasov "NIE" : 1
Účasť na Referende bola 39 %