Oznam Západoslovenskej distribučnej a.s.:
Dávame do pozornosti termíny vyúčtovacích odpočtov spotrieb elektrickej energie, a to nasledovne:
13.02.2023 (pondelok)
14.02.2023 (utorok)
Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera), aby nám v uvedených termínoch sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.
Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest (t.j. elektromerov).
Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.
Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali psov.