V dňoch 22. 23. a 24. septembra 2023 budú v obci Hrachovište rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do týchto kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napr. starý nábytok ( demontovaný, aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a iné.

Do veľkoobjemových kontajnerov, ako aj mimo nich, je zakázané ukladať nebezpečný a elektronický odpad( farby , rádiá, televízory, pračky, batérie, pneumatiky, neónové trubice, žiarivky atď.) , biologický odpad , plasty, papier.5kobmeter 400x300 1