O Z N A M
V dňoch 22.- 24.3.2024 budú v našej obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Do týchto kontajnerov je možné ukladať veľkoobjemový odpad ako napríklad starý nábytok ( demontovaný , aby zaberal čo najmenej miesta v kontajneri), matrace, koberce a pod.
Do kontajnerov , ako aj mimo nich , je zakázané ukladať nebezpečný odpad a elektronický odpad ako napríklad farby, rádiá, televízory, pračky, chladničky, pneumatiky, batérie, neónové trubice, žiarivky, biologický odpad, papier, plasty, sklo.