maj 1Vážený občania, dňa 30.apríla.2008 o 18:30 poriadajú pre občanov dobrovoňý hasičský zbor Hrachovište a firma IPM Plast tradičné stavanie mája pred KD. Podujatie bude pokračovať ľudovou veselicou v KD do 24:00 hod O občerstvenie je postarané. Hlavným sponzorom podujatia sú ako tradične firma IPM Plast majiteľ (p. Gablech Peter a Perniš Miroslav)

Stavanie mája v roku 2004:

maj 1

maj 3

maj 5