Obec Hrachovište srdečne pozýva občanov dňa 16.12.2017 o 15.hod pred KD na slávnostné odhalenie pamätnej tabule nášmu rodákovi letcovi gen. Imrichovi Gablechovi pri príležitosti 1.výročia jeho úmrtia.