Združenia miest a obcí Slovenska zverejňuje tieto informácie o Covid-19

Mimoriadne informácie - Covid-19 (Corona)