Oznam TVK
Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamujú občanom, že zajtra
10. júna v čase od 8:00 hod do 14:00 hod bude z dôvodu poruchy odstavená dodávka pitnej vody v časti od požiarnej zbrojnice smer "Dlhých kút" až na družstvo.
Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pojazdnou cisternou.