14.2.2014 obec usporiadala Valentínsky maškarný bál pre deti , spojený so súťažou v pečení o najchutnejší pagáčik. Akcie sa zúčastnilo celkovo 85 detí , z toho 55 v maskách. Pre deti boli pripravené rôzne hry, kreatívne dielničky, diskotéka. Do pagáčikovej súťaže sa zapojilo 8 súťažiacich. Víťazkou pagáčovej ochutnávky sa stala p. Anna Černá. Zúčastnení oboch akcií sa dobre zabávali a to bolo naším cieľom. Všetkým ďakujeme.