Dňa 10.9.2015 sa v našej obci uskutočnilo slávnostné odovzdávanie hasičského vozidla a hasičskej techniky miestnemu Dobrovoľnému hasičskému zboru prostredníctvom Ministra vnútra SR JUDr. Róberta Kaliňáka.