Dňa 16. 10. 2016  pri príležitosti mesiaca úcty k starším,obec v spolupráci s Jednotou dôchodcov zrealizovala  posedenie pre našich jubilujúcich občanov. Stretnutie prebiehalo v priateľskom duchu. Po príhovore pána starostu a pani Mgr. Zemanovičovej, ktorá nám jubilantov privítala milým slovom i tematickou básňou, vystúpila naša spevácka skupina Hrachovienka a následne spevácka skupina Bukovčané.