Dňa 3.12. 2016 zrealizovala obec milé podujatie pre naše detičky. Okrem príchodu Mikuláša na detičky čakalo maľovanie na tvár, kreatívne dielničky, zdobenie perníčkov, občerstvenie a detská diskotéka. Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a zúčastneným.