Pri príležitosti Dňa zeme nás poctili pracovnou návštevou pracovníčky Okresného úradu odbor životného prostredia NMnV a spolu so starostom našej obce sa zúčastnili na čistení turistického chodníka na vrch Plešivec