vystava001„Šikovné ruky našich občanov“, ktorú zorganizovala aktívna ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Cieľom výstavy bolo prezentovať práce hrachoviských občanov. Vystavovali sa prekrásne ručné výšivky- obrusy, obrúsky, obrazy, ručne pletené a háčkované dečky, oblečenie pre malých i veľkých. Tiež bol vystavený sortiment plodov našich záhrad a sadov, ako kvety, zelenina,ovocie a aranžovanie dekorácií zo sušených kvetov. Za úspech výstavy patrí poďakovanie Všetkým, ktorí sa na jej realizácii podieľali.Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí poskytli veľa exponátov a materiálu na vystavenie. Záujem o výstavu nás zaväzuje k tomu, aby sme v takýchto aktivitách pokračovali aj v budúcnosti. Zárukou úspechu je záujem a aktivita hrachoviských seniorov a senioriek.

 

Ľudmila Urbančíková

Šikovné ruky našich občanov: