DSCF1446 800x600V nedeľu 15. marca 2009 sa v KD v Hrachovišti konala výročná členská schôdza miestnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Schôdze sa zúčastnilo 35 členov, ktorí si vypočuli hodnotenie činnosti za rok 2008, správu o hospodárení, plán činnosti na rok 2009. Výbor ZO JDS oznámil zmenu na poste predsedníčky. Pani Kolníkovú, vystriedala pani Urbančíková. Členská základňa ocenila doterajšiu prácu bývalej predsedníčky a poďakovala jej za doterajšiu činnosť, zároveň popriala novej predsedníčke veľa úspechov vo vedení orga- nizácie.

Prítomným sa prihovoril za okresnú organizáciu p. ing. Šimko, starosta obce p. mgr. Kozár a ďalší hostia. Program spestrilo vystúpenie „Hrachovienky“ , vlastnou tvorbou sa prezentoval p. Karol Kolník a hrou na harmonike potešil p. Klasovitý podpredseda. OO JDS Myjava.