jubilanti 2009 6Dňa 23.10.2009 sa uskutočnilo v Kultúrnom dome stretnutie našich občanov – jubilantov, ktoré pravidelne organizujeme s miestnym ZPOZ-om a Výborom Jednoty dôchodcov v Hrachovišti. Pozvaní jubilanti si príjemne posedeli a pospomínali, pri kultúrnom programe folklórneho súboru Krajňanček.