Dňa 16.12. 2017 sa uskutočnil pred obecným úradom slávnostný ceremoniál odhalenie pamätnej tabule nášho rodáka ,generála Imricha Gablecha, pri príležitosti prvého výročia jeho úmrtia. 

Príhovor pána starostu JUDr. Ivana Kolníka :docOdhalenie pamätnej tabule Imrich Gablech.doc

Článok o odhalení pamätnej tabule gen. Imricha Gablecha je uverejnený na webovej stránke Zväzu vojakov SR. Nájdete ho priamo na domovskej stránke - Najnovšie články alebo neskôr v rubrike Hlavné články.

Odkaz na stránku je: https://zvazvojakov.sk/