obec a001“Program rozvoja vidieka” sa obci podarilo zrekonštruovať a zatepliť budovu kultúrneho domu, zrekonštruovať lávky, autobusové čakárne a chodníky na miestnych cintorínoch.