Galéria 2009

V dňoch 23. – 26. 8. 2009 sa v priestoroch nášho kultúrneho domu konala po prvýkrát vzácna a jedinečná výstava „ Súčasná ikona“ Prezentáciu 35 ikon našim občanom ale aj návštevníkom z okolitých obcí a miest pripravil náš Farský úrad v Hrachovišti v spolupráci so Spolkom svätého Cyrila a Metoda. Už na otvorení výstavy sa zúčastnilo vyše 100 občanov, ktorým výstavu predstavil náš pán farár I.Ciutti, ktorý ju inštaloval so svojimi žiakmi, budúcimi ikonopiscami. Boli sme milo prekvapení veľkým záujmom o výstavu aj v ďalších dňoch.